Coronavirus – De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek – Beetsterzwaag

Welkom op de website van De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek

 

De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek
Kerkepad Oost 18 9244 CE Beetsterzwaag

Coronavirus

-Update maart 2023-

In Nederland heeft COVID-19 een endemische fase bereikt. Dit betekent dat het coronavirus constant onder ons aanwezig is maar minder ziekmakend. Dit komt door de omikron(sub)varianten en doordat bijna iedere Nederlander gevaccineerd en/of besmet is geweest met het coronavirus. Daarom zijn de richtlijnen voor zelftesten bij klachten en om minimaal 5 dagen in isolatie te gaan bij een positieve testuitslag met ingang van 10 maart 2023 vervallen. Kijk voor meer informatie www.rivm.nl.

Heeft u klachten die passen bij een luchtweginfectie? Volg dan deze adviezen. Daarmee helpt u om de verspreiding van luchtwegvirussen te beperken èn beschermt u de mensen met een kwetsbare gezondheid.

  1. Bent u ziek, blijf dan thuis.
  2. Overleg bij lichtere klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
  3. Vermijd contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.
  4. Hoest en nies in uw elleboog. Was vaak en goed uw handen met water en zeep.
  5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Afspraken in onze huisartsenpraktijk en apotheek

Ondanks het versoepelen van de regels willen wij in de praktijk vasthouden aan een aantal afspraken.

-Een mondneusmasker is niet verplicht. Bij luchtwegklachten kunt u wel gevraagd worden een mondneusmasker te dragen. Ook kan het voorkomen dat uw zorgverlener een mondneusmasker draagt
-Neem telefonisch contact op met de assistente voor het maken van een afspraak of als u vragen heeft
-Voor niet-spoedeisende vragen zijn wij ook bereikbaar via Mijngezondheid.net en via info@fundatiehuis.nl
-Wij proberen u telefonisch zo goed mogelijk te adviseren en waar nodig kunt u op het spreekuur komen of komen wij bij u langs
-Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft of medicatie komt halen
-Kom alleen naar de praktijk als u geen klachten heeft
-Bestel uw medicatie telefonisch, via de mail (apotheek@fundatiehuis.nl) of via Mijngezondheid.net
-Bij de apotheek is slechts 1 persoon bij de balie toegestaan; houdt u er om die reden rekening mee dat u voor uw medicatie buiten moet wachten

Actuele informatie

Voor de meest actuele informatie over Corona verwijzen we u naar thuisarts.nl, rivm.covid-19 en rivm.informatiehulp.

Testen

Vanaf 10 maart 2023 is het testbeleid veranderd. Het is niet langer nodig om een zelftest te doen bij klachten. Ook voor zorgmedewerkers geldt geen testadvies meer tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals een uitbraak.

Coronavaccinatie

In het voorjaar volgt geen grootschalige vaccinatiecampagne. Alleen mensen met een ernstige afweerstoornissen kunnen via de GGD een vaccin krijgen, wanneer hun  behandelend specialist dit indiceert. In de zomerperiode zal de Gezondheidsraad een advies uitbrengen over een eventuele vaccinatieronde COVID-19 in het najaar van 2023.
Heeft u vragen over de COVID-vaccinatie of booster, check dan coronavaccinatie.nl of neem contact op met het publieksnummer van het RIVM 0800 1351. Of kijk op vragenovercorona.nl
Bij twijfels over de vaccinatie kunt u terecht bij de vaccinatie-twijfeltelefoon of bel 088 7555777.

Coronabewijzen

Voor informatie over toegangs-, herstel- en vaccinatiebewijzen verwijzen wij u graag naar Rijksoverheid.nl, CoronaCheck.nl of de CoronaCheck helpdesk 0800 1421.

Zorgen over Corona

Bij zorgen over corona kunt u onder andere terecht bij steunpunt corona zorgen en de luisterlijn