Praktijkondersteuning – De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek – Beetsterzwaag

Welkom op de website van De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek

 

De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek
Kerkepad Oost 18 9244 CE Beetsterzwaag

Praktijkondersteuning

Praktijkverpleegkundige Somatiek (POH-S)

Henny Veenstra en Ella Kuin zijn werkzaam als praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Ze hebben hiervoor de opleiding afgerond. Ella Kuin is op maandag aanwezig in ’t Bynt in Boornbergum en op dinsdag en donderdag in De Fundatie in Beetsterzwaag. Henny Veenstra is van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig in De Fundatie. U kunt bij de praktijkverpleegkundige terecht voor:

  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • astma en COPD (longemfyseem, chronische bronchitis)
  • begeleiding bij stoppen met roken
  • bloeddrukbehandeling.
  • CVRM; preventie hart- en vaatziekten
  • ouderenzorg

 

Praktijkverpleegkundige GGZ (POH-GGZ)

Binnen onze praktijk zijn Annie Stuij en Wouter van der Schans werkzaam als POH-GGZ. Zij bieden kortdurende behandeling aan mensen met milde psychische problemen en begeleiden mensen met chronische psychiatrische problematiek in de vorm van laagfrequent ondersteunend contact.

Onze POH-GGZ jeugd begeleidt jongeren met milde psychische problemen.

 

Andere spreekuren binnen de praktijk

Diƫtiste Anke Siderius van Diƫtisten Friesland