Praktijkondersteuning – De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek – Beetsterzwaag

Welkom op de website van De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek

Ook in deze tijd kunt u met alle klachten of twijfels over uw gezondheid bij ons terecht. Wel vragen wij u om altijd eerst te bellen. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.

Corona heeft ons genoodzaakt tot het nemen van enkele maatregelen.
Lees meer..

De Fundatie Huisartsenpraktijk & Apotheek
Kerkepad Oost 18 9244 CE Beetsterzwaag

Praktijkondersteuning

Praktijkverpleegkundige Somatiek (POH-S)

Ariane Goldberg en Henny Veenstra zijn werkzaam als praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Ze hebben hiervoor de opleiding afgerond. Ariane Goldberg is op maandagochtend aanwezig in ’t Bynt in Boornbergum en op maandagmiddag, dinsdag en donderdag in De Fundatie in Beetsterzwaag. Henny Veenstra is van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig in De Fundatie. U kunt bij de praktijkverpleegkundige terecht voor:

  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • astma en COPD (longemfyseem, chronische bronchitis)
  • longfunctieonderzoek
  • begeleiding bij stoppen met roken
  • bloeddrukbehandeling.
  • CVRM; preventie hart- en vaatziekten
  • ouderenzorg
  • reizigersadvisering en reizigersvaccinaties

 

Praktijkverpleegkundige GGz (POH-GGz)

Binnen onze praktijk zijn Annie Stuij en Mirjam van Eck werkzaam als POH-GGz. Zij bieden kortdurende behandeling aan mensen met milde psychische problemen en begeleiden mensen met chronische psychiatrische problematiek in de vorm van laagfrequent ondersteunend contact.

Marloes Faber is werkzaam als POH-GGz jeugd en begeleid jongeren met milde psychische problemen.

 

Andere spreekuren binnen de praktijk

  • Psychologe Anke Keuning van Psychologenpraktijk Drachten
  • DiĆ«tisten Jetty Terpstra en Anke Siderius van DiĆ«tisten Friesland